logo 150"Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych -      czwarta edycja projektu"

Czwarta edycja projektu zakończona

nagłCzwarta edycja projektu polskiej pomocy rozwojowej, końcem grudnia 2019 r. dobiegła finalizacji. Ostatnim etapem implementacji projektu było przekazanie partnerom z Ukrainy, zakupionego ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji z MSZ, specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Szkolenie z akcji poszukiwawczych w górach

75126696 2708961839156631 1365831915461935104 oW dniach od 4 do 9 listopada 2019 r. w Bieszczadach odbyło się szkolenie z zakresu akcji poszukiwawczych w górach. Celem kursu było poznanie przez ratownika metod i technik poszukiwawczych, zachowań ludzi zaginionych oraz zapoznanie z tematyką dowodzenia i planowania takich działań w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych.Uczestnicy kursu zdobyli kompetencje w zakresie bezpiecznego poruszania się w terenie w zespole poszukiwawczym, efektywnego przeszukiwania terenu, dowodzenia podległymi zasobami w zakresie podstawowym oraz obsługi specjalistycznego sprzętu, w tym GPS-ów, które zostaną zakupione i przekazane beneficjentom z Ukrainy w ramach przedmiotowego projektu.

Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych

A88A0732W dniach 9-14 września 2019 r., na Podkarpaciu 20 ratowników z Ukrainy uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa na obszarach wodnych, które zorganizowane zostało w ramach pierwszego działania projektowego. Kursanci, przez kilka dni zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności w specjalnym ośrodku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.