logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Wspólne ćwiczenia sztabowe podkarpackich strażaków i DSNS

DSC02786W dniach 17 – 19 sierpnia 2016 r. w Iwano – Frankiwsku zostało zorganizowane szkolenie
z zakresu uwarunkowań międzynarodowej współpracy ratowniczej i ochrony ludności.

 

Przedsięwzięcie zostało podzielone na trzy etapy: część teoretyczną, podczas której mł. Bryg. Adam Wisniewski przedstawił uczestnikom uwarunkowania prawne i organizacyjne międzynarodowej pomocy ratowniczej. W szczególności uwagę uczestników skierowano na zasady określające współprace ratowniczą w układzie bilateralnym pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Ukrainą. Dalsze wykłady dotyczyły funkcjonowania i organizacji Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności oraz wszelkich aspektów związanych z występowaniem i udzielaniem pomocy przez państwa członkowskie UE. Kolejnym ważnym obszarem poruszanym podczas warsztatów były prawa i obowiązki państwa przyjmującego pomoc międzynarodową (tzw. Host Nation Support). Pozostali eksperci biorący udział w szkoleniu wraz z dowództwem szkolenia po stronie ukraińskiej przeanalizowali epizody związane z grą sztabową. Zweryfikowali założenia, tak, aby wszystkie elementy założonego sztabu koordynacji prawidłowo się zgrywały.

 • 13962988_1059516460834855_2830117904729864907_o
 • 13988219_1059516254168209_2202167733275788448_o
 • 13996077_1059516417501526_6655328798805549850_o
 • DSC02756
 • DSC02757
 • DSC02770
 • DSC02786
 • DSC02793
 • DSC02796

Druga część szkolenia to ćwiczenia praktyczne – gra decyzyjna mająca na celu przećwiczenie tworzenia sztabu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych w aspekcie występowania o udzielenie międzynarodowej pomocy ratowniczej. W ćwiczeniach wzięło udział 53 osoby. Gra decyzyjna rozpoczęła się od  przedstawienia aktualnej sytuacji powodziowej i prognozach jej rozwoju. W związku z powyższym DSNS przygotował niezbędną infrastrukturę, zaplecze techniczne i sformowany został sztab akcji. Sztab składał się z następujących sekcji: sekcja analiz, której zadaniem była ocena stanu sytuacji, wykaz niezbędnych sił i środków, przydział zadań i podział na odcinki bojowe, ocena wykonanych założeń taktycznych, prognozowanie rozwoju sytuacji. Sekcja łączności, której zadaniem było ustanowienie sieci łączności radiowej, telefonicznej, internetowej, przydział kanałów radiowych. Sekcja logistyki odpowiadała za wyznaczenie punktu przyjęcia sił i środków oraz zabezpieczenie logistyczne na okres długotrwałych działań, (zakwaterowanie, wyżywienie, paliwo, naprawy sprzętu). Dyspozycyjna grupa operacyjna – organizowała ewentualny wyjazd na miejsce akcji w celu wsparcia dowodzącego akcją.

 • DSC02811
 • DSC02816
 • DSC02818
 • DSC02819
 • DSC02823

Ostatni dzień szkolenia to rekonesans plenerowy na terenach szczególnie narażonych na zalanie wodą z wezbranej rzeki. Podczas ćwiczeń plenerowych dokonano rozpoznania miejsca faktycznego zagrożenia, wytypowano „słabe punkty”, określono skalę i sposób prowadzenia przewidywanej ewakuacji. Należy nadmienić, iż w gronie ekspertów ze strony polskiej, którzy brali udział w szkoleniu znaleźli się funkcjonariusze, którzy w 2010 r. udzielali pomocy podczas powodzi w rejonie śniatyńskim. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi z osobami posiadającymi duże doświadczenie w zwalczaniu skutków powodzi przekazano stronie ukraińskiej szereg istotnych informacji, potrzebne know – how oraz dobre praktyki.