logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Szkolenie ukraińskich ratowników górskich w Bieszczadach

41991006 236349587228304 964066217734176768 n

Jesienią br. zrealizowane zostało kolejne działanie projektowe. Było nim szkolenie z rozszerzonego zakresu ratownictwa medycznego i technik transportu rannych. Podczas siedmiodniowego szkolenia, 8 ratowników górskich z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy z Obwodu Iwano-Frankiwskiego zdobyło wiedzę na temat udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

W programie zajęć znalazły się takie bloki tematyczne jak np. resuscytacja, obsługa i zastosowanie zestawów ratowniczych, postępowanie w przypadku wstrząsu, urazów mechanicznych i obrażeń kończyn, klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy, a także doskonalenie technik transportu rannych quadem z przyczepką. W ramach kursu, odbyło się 18 godzin zajęć teoretycznych i 46 godzin praktycznych. Ćwiczenia praktyczne realizowane były w oparciu o symulację zdarzeń, z jakimi mogą mieć do czynienia na codzień ratownicy górscy, w tym w terenie górzystym, tj. w Bieszczadach.

Wydarzenie zorganziowane zostało przy współudziale Grupy Bieszczadzkiej GOPR, która oprócz zaangażowania merytorycznego udzieliła także wparcia rzeczowego o wartości 10 000,00 zł.

Szkolenie było jednym z prowadzonych od trzech lat przez Województwo Podkarpackie działań wspierających ratowników górskich z Obwodu Iwano-Frankiwskiego. Ich efektem jest nie tylko podniesienie skuteczności akcji ratowniczych na obszarze ukraińskich Karpat, ale także utworzenie pierwszej na Ukrainie stacji ratownictwa wysokogórskiego.

 

 • 20180909_112204
 • 20180909_114557
 • 20180912_171959
 • 20180912_172816
 • 41951334_645038615891758_62379636855668736_n1
 • 41952289_380516672488336_3889277630251270144_n1
 • 41991006_236349587228304_964066217734176768_n
 • 41991611_729540747386252_2005626994246549504_n2
 • 41991697_471519523335290_836402833166172160_n2
 • 42044496_309098603202272_6547702721066041344_n1
 • 42058319_325206791583387_1666279046914244608_n1
 • 42104923_286495225502980_4622335475737165824_n1
 • 42129566_520931538354474_6380058924753616896_n1
 • HDDY4J1
 • UVUGUS1