logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Szkolenie z akcji poszukiwawczych w górach

75126696 2708961839156631 1365831915461935104 oW dniach od 4 do 9 listopada 2019 r. w Bieszczadach odbyło się szkolenie z zakresu akcji poszukiwawczych w górach. Celem kursu było poznanie przez ratownika metod i technik poszukiwawczych, zachowań ludzi zaginionych oraz zapoznanie z tematyką dowodzenia i planowania takich działań w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych.Uczestnicy kursu zdobyli kompetencje w zakresie bezpiecznego poruszania się w terenie w zespole poszukiwawczym, efektywnego przeszukiwania terenu, dowodzenia podległymi zasobami w zakresie podstawowym oraz obsługi specjalistycznego sprzętu, w tym GPS-ów, które zostaną zakupione i przekazane beneficjentom z Ukrainy w ramach przedmiotowego projektu.

W szkoleniu uczestniczyło 12 ratowników z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim oraz Państwowej Służby

ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Zakarpackim (po 6 ratowników z każdego obwodu). Byli to ratownicy górscy z obu obwodów, w tym ci stacjonujący w dyżurce na g. Pop Iwan.

Szkolenie zorganizowane zostało przy partnerskim udziale GB GOPR. Zajęcia prowadzone były przez polskich ratowników górskich, w tym członków podkomisji poszukiwawczej, funkcjonującej w strukturach GB GOPR. Uczestnikom szkolenia towarzyszyły także psy ratownicze, które wspierają bieszczadzki GOPR w prowadzeniu akcji poszukiwawczych.

 • 20191104_112825
 • 20191104_112904
 • 20191104_162109
 • 20191105_113846
 • 20191105_114103
 • 20191105_114210
 • 20191105_114232
 • 72947558_2708961695823312_3565993981592469504_o
 • 73372198_2708959579156857_8421482311043776512_o
 • 73390792_2708959885823493_5460916849459855360_o
 • 74214460_2708959539156861_8016094933683273728_o
 • 74394720_2708961032490045_1985029958887538688_o
 • 74463896_2708959715823510_2308037569998225408_o
 • 74602135_2708960582490090_2525943813797576704_o
 • 74693320_2708958455823636_2536407685570494464_o
 • 74714960_2708958922490256_3774870030882177024_o
 • 74914166_2708961629156652_8700344002018279424_o
 • 75126696_2708961839156631_1365831915461935104_o
 • 75199789_2708960215823460_2601838376998928384_o
 • 75199961_2708959242490224_4243220275887341568_o
 • 75322577_2708961129156702_3172221016139104256_o
 • 75462417_2708961335823348_1283543756569575424_o
 • 75540241_2708959592490189_4459968570733887488_o