logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Czwarta edycja projektu zakończona

nagłCzwarta edycja projektu polskiej pomocy rozwojowej, końcem grudnia 2019 r. dobiegła finalizacji. Ostatnim etapem implementacji projektu było przekazanie partnerom z Ukrainy, zakupionego ze środków pochodzących z otrzymanej dotacji z MSZ, specjalistycznego sprzętu, niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczych.

Szkolenie z akcji poszukiwawczych w górach

75126696 2708961839156631 1365831915461935104 oW dniach od 4 do 9 listopada 2019 r. w Bieszczadach odbyło się szkolenie z zakresu akcji poszukiwawczych w górach. Celem kursu było poznanie przez ratownika metod i technik poszukiwawczych, zachowań ludzi zaginionych oraz zapoznanie z tematyką dowodzenia i planowania takich działań w kontekście zagrożeń wynikających z warunków letnich i zimowych.Uczestnicy kursu zdobyli kompetencje w zakresie bezpiecznego poruszania się w terenie w zespole poszukiwawczym, efektywnego przeszukiwania terenu, dowodzenia podległymi zasobami w zakresie podstawowym oraz obsługi specjalistycznego sprzętu, w tym GPS-ów, które zostaną zakupione i przekazane beneficjentom z Ukrainy w ramach przedmiotowego projektu.

Słowo od Marszałka Województwa Podkarpackiego

190527 podzikowanieSzanowni Państwo,

Serdecznie witam na stronie poświęconej projektom Województwa Podkarpackiego, współfinansowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W 2019 r. realizowana jest już czwarta edycja projektu, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obwodach przygranicznych. Tegoroczny projekt implementowany jest w rozszerzonej formule, obejmuje swoim wsparciem nie tylko ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego lecz także, po raz pierwszy z Obwodu Zakarpackiego. W realizacji zaplanowanych na ten rok działań, wsparcia udzielają także partnerzy z Polski, tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupa Bieszczadzka GOPR.

Uczestniczące w projekcie ukraińskie obwody, ze względu na przygraniczne położenie, są naturalnym partnerem do współdziałania. Co więcej realizacja tego typu projektów wpływa na kształtowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze Karpat. Sytuacja społeczno-ekonomiczna obwodów ukraińskich oddziałuje również na funkcjonowanie obszarów transgranicznych po polskiej stronie. Dlatego też, wszelkie działania zmierzające do zbliżenia Ukrainy do standardów europejskich, przynoszą korzyści dla obu stron.

Zapraszam do śledzenia wydarzeń realizowanych w ramach tegorocznego projektu.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Szkolenie z ratownictwa na obszarach wodnych

A88A0732W dniach 9-14 września 2019 r., na Podkarpaciu 20 ratowników z Ukrainy uczestniczyło w szkoleniu z ratownictwa na obszarach wodnych, które zorganizowane zostało w ramach pierwszego działania projektowego. Kursanci, przez kilka dni zdobywali wiedzę i praktyczne umiejętności w specjalnym ośrodku szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku.