logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Podstawowe informacje o projekcie

Numer i tytuł projektu: 59/2018, Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa - trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim


Nazwa oferenta: Województwo Podkarpackie


Kraj beneficjenta: Ukraina


Partnerzy krajowi: Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, Grupa Bieszczadzka GOPR


Partner ukraiński: Państwowa Służba ds. Sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim


Działania projektowe:


Działanie 1: Organizacja szkolenia z zakresu ratownictwa technicznego.
Miejsce realizacji działania: Województwo Podkarpackie (Rzeszów, Nisko)
Ramy czasowe działania: 5 dni szkolenia – czerwiec 2018r.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratownika do prowadzenia działań z ratownictwa technicznego drogowego i szynowego. Uczestniczący w szkoleniu słuchacze zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu zabezpieczenia i oznakowania terenu prowadzenia działań, przygotowywania sprzętu wykorzystywanego w działaniach, pracowania sprzętem wykorzystywanym w działaniach, wykonywania stabilizacji pojazdów, dobierania metod i technik uwalniania poszkodowanych, wykonywania dostępu do uwiezionych poszkodowanych, a także ewakuowania uwiezionych poszkodowanych.

W szkoleniu udział weźmie 18 ratowników z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankiwskim.


Działanie 2: Organizacja szkolenia z rozszerzonego zakresu ratownictwa medycznego i technik transportu rannych.
Miejsce realizacji działania: Województwo Podkarpackie- Bieszczady
Ramy czasowe działania: 7 dni szkolenia – wrzesień 2018 r.

Celem szkolenia jest przygotowanie ratowników do udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej. Uczestnicy szkolenia utrwalą podstawową wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz zdobędą wiedzę z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Uczestnikami szkolenia będą przedstawiciele Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy w Obwodzie Iwano - Frakiwskim, 8 ratowników górskich stacjonujących w Polsko-Ukraińskiej Stanicy Ratownictwa Górskiego na g. Pop Iwan.


Działanie 3: Zakup specjalistycznego sprzętu na rzecz beneficjenta.
Miejsce realizacji działania: Województwo Podkarpackie
Ramy czasowe działania: maj– październik 2018 r.

Dla zapewnienia kompleksowości i trwałości projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt:
1. Zestaw narzędzi hydraulicznych, wykorzystywany podczas wypadków komunikacyjnych.
W skład zestawu wchodzą:
- rozpieracz ramieniowy,
- agregat hydrauliczny,
- noże hydrauliczne,
- wąż przedłużający.
2. Quad z przyczepką oraz noszami specjalistycznymi, umożliwiający dotarcie i bezpieczny transport do poszkodowanego w trudnodostępnych terenach górzystych.

Budżet:
Całkowita wartość projektu: 355 359,00 zł
Dotacja: 319 955,00 zł
Wkład własny ze środków budżetu Województwa: 17 350,00 zł
Wkład rzeczowy od krajowych partnerów projektu: 18 250,00 zł