logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Zakończenie ostatniego działania projektowego

IMG 7762

Końcem grudnia 2018 r., nastąpiło zakończenie realizacji projektu Polskiej pomocy rozwojowej 2018 pn. „Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim”. Jego zwieńczeniem było zakończenie dostawy specjalistycznego sprzętu do celów ratowniczych, zakupionych z otrzymanej od Ministra Spraw Zagranicznych RP dotacji.

Szkolenie ukraińskich ratowników górskich w Bieszczadach

41991006 236349587228304 964066217734176768 n

Jesienią br. zrealizowane zostało kolejne działanie projektowe. Było nim szkolenie z rozszerzonego zakresu ratownictwa medycznego i technik transportu rannych. Podczas siedmiodniowego szkolenia, 8 ratowników górskich z ramienia Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Ukrainy z Obwodu Iwano-Frankiwskiego zdobyło wiedzę na temat udzielania osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia, do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2018 rozpoczęty

20180627 120248Województwo Podkarpackie od kilku lat angażuje się w realizację zadań na rzecz krajów rozwijających się, w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP. Podejmowanie działań ukierunkowanych na ograniczanie ubóstwa, jest ważnym gestem solidarności naszego kraju, który jeszcze kilka lat temu sam był beneficjentem takiej pomocy.