logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Inauguracja projektu i pierwsze działanie projektowe za nami

Zd1

Wizyta studyjna w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.

Wizyta studyjna odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2016 r. Pierwszy dzień dedykowany był inauguracji projektu oraz przedstawieniu jego najważniejszych założeń. W spotkaniu otwierającym wszystkie działania projektowe stronę polską reprezentowała Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jerzy Cypryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Wladyslaw Ortyl

Szanowni Państwo,

Serdecznie witam na stronie internetowej poświęconej projektowi współfinansowanemu w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP pn. "Podniesienie kompetencji i potencjału operacyjnego służb reagowania kryzysowego obwodu Iwano – Frankiwskiego w zakresie zapobiegania i usuwania skutków powodzi oraz ratownictwa górskiego".

Na stronie znajdą Państwo informacje o projekcie, harmonogramie, organizatorach i partnerach projektu. Mam nadzieję,że przedmiotowe dane gromadzone na niniejszej stronie będą cennym źródłem informacji na temat realizowanych w ramach projketu działań.

Jestem przekonany, że dzięki zaangażowaniu partnerów zarówno z Polski jak i z Ukrainy wspomniany projekt przyczyni się do implementacji nowych, skutecznych rozwiązań w obszarze zarządania kryzysowego i ochrony ludności w obwodzie Iwano - Frankiwskim.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego

Harmonogram projektu

Działanie 1:
6 – 8 czerwca 2016r.

Wizyta studyjna w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.

Działanie 2:
17 – 26 czerwca 2016r.

Organizacja w Województwie Podkarpackim szkolenia z zakresu ratownictwa górskiego.

Działanie 3:
lipiec/sierpień 2016r.

Organizacja w obwodzie Iwano – Frankiwskim szkolenia z zakresu uwarunkowań międzynarodowej współpracy ratowniczej i ochrony ludności.

Działanie 4:
wrzesień 2016 r.

Organizacja w Obwodzie Iwano – Frankiwskim ćwiczeń praktycznych służb zaangażowanych w proces zarządzania kryzysowego i ochrony ludności podczas powodzi połączonej z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.