logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Inauguracja projektu i pierwsze działanie projektowe za nami

Zd1

Wizyta studyjna w celu poznania systemu zarządzania kryzysowego oraz procesu koordynacji długotrwałych działań ratowniczych.

Wizyta studyjna odbyła się w dniach 6 – 8 czerwca 2016 r. Pierwszy dzień dedykowany był inauguracji projektu oraz przedstawieniu jego najważniejszych założeń. W spotkaniu otwierającym wszystkie działania projektowe stronę polską reprezentowała Pani Ewa Leniart, Wojewoda Podkarpacki, Pan Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Pan Jerzy Cypryś, Przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W spotkaniu wzięli również udział przedstawiciele krajowych partnerów projektu st. bryg. Andrzej Babiec, Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej oraz Pan Witold Tomaka, Prezes Zarządu Grupy Regionalnej GOPR, Grupy Bieszczadzkiej. Na czele przybyłej do Rzeszowa delegacji z Ukrainy stał Pan Ihor Pasiczniak, Zastępca Przewodniczącego Iwano-Frankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej oraz Pan Pułkownik Volodymyr Chernetskyi – Szef Państwowej Służby ds. Sytuacji nadzwyczajnych Ukrainy w obwodzie Iwano – Frankiwskim.

 • Zd1
 • Zd2
 • Zd3
 • Zd4
 • Zd5
 • Zd_6

Podczas drugiego dnia wizyty studyjnej nasi partnerzy z Ukrainy wizytowali Komendę Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie, zwiedzili Stanowisko Kierowania Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP a także zaznajomili się ze sprzętem i pojazdami będącymi na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 1 Komendy Miejskiej PSP w Rzeszowie. Następnie delegacja udała się do Komendy Powiatowej PSP w Dębicy gdzie wysłuchała dwóch prezentacji, pierwsza została przedstawiona przez bryg. Ireneusza Szpyrkę – Zastępcę Naczelnika Wydziału Operacyjnego Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie swą tematyką obejmowała organizację sztabu działań ratowniczych podczas działań o skali regionalnej. Następnie Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP, st. bryg. Jan Ziobro omówił działania podejmowane podczas akcji ratowniczej związanej z zapobieganiem i zwalczaniem skutków powodzi na terenie woj. podkarpackiego w 2010 r. Na zakończenie goście z Iwano – Frankiwska obserwowali ćwiczenia aplikacyjno – sztabowe. Udział w tej części programu miał kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia działania trzeciego i czwartego działania projektu, podczas którego będziemy sprawdzać przygotowanie organizacyjne do prowadzenia długotrwałej akcji ratowniczej a także przedstawimy aspekt teoretyczny jak i techniczny z zakresu uwarunkowań międzynarodowej współpracy ratowniczej i ochrony ludności. Po powrocie z Dębicy  prezentację Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jako organizacji wspierającej krajowy System Ratowniczo Gaśniczy zaprezentował Krzysztof Szczurek, Naczelnik Regionalnej Grupy GOPR, Grupy Bieszczadzkiej.

 • Dz2
 • Dz5
 • Dz6
 • Dz_2
 • Dz_3
 • Dz_4
 • Dz_7
 • Dz_8
 • Dz_9

Ostatni dzień wizyty studyjnej rozpoczął się od prezentacji Jakuba Dzika, Zastępcy Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego na temat Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Wojewody Podkarpackiego: podział kompetencji, zadań i odpowiedzialności uczestników zarządzania kryzysowego na poziomie regionalnym i centralnym. Następnie delegacja udała się do Dębicy gdzie wzięła udział, jako obserwator, w praktycznych ćwiczeniach taktyczno-bojowych. Ćwiczenia miały na celu zaprezentowanie jak na Podkarpaciu współdziałają ze sobą różne służby ratownicze w tym m.in. straż pożarna, policja, jednostki Państwowego Ratownictwa Medycznego, oraz zarządzanie kryzysowe. Ratownicy musieli zmierzyć się z działaniami przeciwpowodziowymi, poszukiwaniem osób, pożarem lasu oraz udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadku komunikacyjnym.

 • Działanie9
 • Działanie_10
 • Działanie_11
 • Działanie_12
 • Działanie_2
 • Działanie_3
 • Działanie_5
 • Działanie_6
 • Działanie_7
 • Działanie_8
 • działanie_4