logo 150


Od relacji partnerskich do współpracy w dziedzinie ratownictwa – trzecia edycja projektu z udziałem służb ds. sytuacji nadzwyczajnych w Obwodzie Iwano-Frankiwskim

Ostatni etap projektu za nami

251W zimowej aurze i zmiennych warunkach atmosferycznych, w sercu Bieszczad zostały zrealizowane ostatnie działania projektowe. W dniach od 14 do 18 grudnia 2017 r. w Wetlinie 8 ukraińskich ratowników stacjonujących w stanicy na g. Pop Iwan uczestniczyło w szkoleniu lawinowym, w tym ratownictwa lawinowego oraz przeprowadzania akcji partnerskich podczas wypadku lawinowego i poruszania się na skuterach śnieżnych w celu bezpiecznego dotarcia oraz ewakuacji osób ratowanych.

Projekt Polskiej pomocy rozwojowej 2017 rozpoczęty!

170707 rozpoczecieProjekt Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych” zainaugurowany!

Marszałek Województwa Podkarpackiego

Wladyslaw OrtylSzanowni Państwo,

Serdecznie witam na stronie internetowej poświęconej realizacji projektów Województwa Podkarpackiego, współfinansowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Samorząd Województwa Podkarpackiego od kilku lat angażuje się na zlecenie Ministra Spraw Zagranicznych w działania mające na celu wspieranie rozwoju krajów Partnerstwa Wschodniego. Realizacja tego założenia jest bardzo istotnym aspektem prowadzenia współpracy międzynarodowej Podkarpacia  z Ukrainą. Ze względu na przygraniczne położenie regionu, jest ona naturalnym partnerem do współdziałania. Poziom rozwoju społeczno-ekonomicznego obwodów ukraińskich oddziałuje również na funkcjonowanie obszarów transgranicznych po polskiej stronie. Dlatego też, wszelkie działania zmierzające do zbliżenia Ukrainy z Europą, przynoszą korzyści dla obu stron.

W tym roku Województwo Podkarpackie po raz kolejny otrzymało z Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotację na realizację zadnia publicznego w ramach konkursu Polskiej pomocy rozwojowej 2017 pn. „Wzmocnienie systemu zarządzania kryzysowego Obwodu Iwano-Frankiwskiego poprzez podniesienie zdolności operacyjnych oraz kompetencji służb ratowniczych w zakresie ratownictwa lawinowego oraz akcji ratowniczych z użyciem technik linowych”.

Na stronie znajdą Państwo najważniejsze informacje o projekcie. Zapraszam do śledzenia wydarzeń realizowanych w ramach przedmiotowego projektu.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego