logo 150"Zwiększamy bezpieczeństwo na obszarach transgranicznych -      czwarta edycja projektu"

Słowo od Marszałka Województwa Podkarpackiego

190527 podzikowanieSzanowni Państwo,

Serdecznie witam na stronie poświęconej projektom Województwa Podkarpackiego, współfinansowanych w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

W 2019 r. realizowana jest już czwarta edycja projektu, której celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa w obwodach przygranicznych. Tegoroczny projekt implementowany jest w rozszerzonej formule, obejmuje swoim wsparciem nie tylko ratowników z Obwodu Iwano-Frankiwskiego lecz także, po raz pierwszy z Obwodu Zakarpackiego. W realizacji zaplanowanych na ten rok działań, wsparcia udzielają także partnerzy z Polski, tj. Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie oraz Grupa Bieszczadzka GOPR.

Uczestniczące w projekcie ukraińskie obwody, ze względu na przygraniczne położenie, są naturalnym partnerem do współdziałania. Co więcej realizacja tego typu projektów wpływa na kształtowanie zrównoważonego rozwoju w obszarze Karpat. Sytuacja społeczno-ekonomiczna obwodów ukraińskich oddziałuje również na funkcjonowanie obszarów transgranicznych po polskiej stronie. Dlatego też, wszelkie działania zmierzające do zbliżenia Ukrainy do standardów europejskich, przynoszą korzyści dla obu stron.

Zapraszam do śledzenia wydarzeń realizowanych w ramach tegorocznego projektu.

Władysław Ortyl
Marszałek Województwa Podkarpackiego